top of page

VOLWASSENEN - 4e graad en specialisatie

STANDAARD OF TRAGE TRAJECT?

Op onze Academie kunnen de meeste opleidingen voor volwassenen gevolgd worden in het STANDAARD TRAJECT of het TRAGE TRAJECT.

Het STANDAARD TRAJECT is een opleiding van 5 jaar, waarbij de student 8 lesuren of 2 lesmomenten per week les volgt. 

Het TRAGE TRAJECT is een opleiding van 10 jaar, waarbij de student 4 lesuren of 1 lesmoment per week volgt.

Op het einde van beide trajecten worden dezelfde competenties behaald.

Overschakelen van het ene traject naar het andere is aan voorwaarden verbonden.

 

Let wel: het jaarlijkse inschrijvingsgeld voor beide trajecten is gelijk!

 

Om de beide trajecten in de verschillende ateliers aan te kunnen bieden hebben wij als schoolteam beslist het 'trage traject' per optie aan te bieden op vaste lesdagen. Dit kan variëren per atelier en per studiejaar waarin je inschrijft.

De specifieke lesmomenten voor het trage traject staan vermeld bij de opties voor VOLWASSENEN.

 

Voor SPECIALISATIE (2jaar) en CROSS-OVER ATELIER wordt enkel het STANDAARD TRAJECT aangeboden.

PROEFLESSEN

Heel de maand september kan je in een atelier naar keuze één proefles volgen alvorens in te schrijven. Bekijk wat en wanneer bij de OPTIES en schrijf je voor de proefles in via MAIL.

cross-over
digitaal

Cross-over atelier 

Onder Cross-over wordt verstaan dat studenten een artistieke brug maken tussen 2 ateliers waarbij ze de technieken en werkprocessen uit beide ateliers combineren. Het proces dat hieruit voortkomt resulteert in een bredere artistieke vaardigheid.

 

Van de studenten wordt een grote zelfstandigheid verwacht in het onderzoeken en verdiepen van het persoonlijke werkproces. De vakleerkrachten begeleiden op een individuele wijze de keuzes van de student. Ieder volgt hierin een eigen leercurve startend vanuit de aanwezige capaciteiten en de eigen mogelijkheden.

Doorheen de opleiding worden atelier- en keuze overschrijdende jaaropdrachten gegeven die zorgen voor een zekere sturing. In de eerste jaren zijn deze opdrachten vooral onderzoekstaken waarbij het doel is de blik op de (actuele) kunsten te verruimen en het in vraag stellen van het eigen werkproces en beeldtaal in die context. 

Vanuit deze vraagstelling zal de student in de hogere jaren het eigen werkproces verder verbreden en verdiepen tot er een volwaardige artistieke oversteek (cross-over) in competenties en resultaten bereikt wordt. De blik wordt naar buiten gericht en vanuit zelfreflectie en presentatie wordt een dialoog aangegaan met zichzelf en de anderen.

WANNEER: 

Dit atelier heeft geen vaste lesmomenten, deze zijn afhankelijk van de keuze ateliers en worden in samenspraak met de twee vakleerkrachten vastgelegd.

 

Digitale beeldende kunst - Ellen Jacobs  

>>klik hier voor de online beeldgalerij op instagram<<

Klik hier voor het intentieplan van dit atelier door te nemen. (Pdf)

In het digitaal atelier leer je via digitale assemblages nieuwe beelden vorm te geven. 

Door een gelaagdheid en transparantie in bronmaterialen te brengen ontstaan vele lagen waarin bv kleur vorm en lijn via doordrukking tot boeiende artistieke composities leiden. 

In de eerste jaren ga je op ontdekking Naast het werken aan de computer gaan we op pad om nieuwe beelden te fotograferen, in het atelier leer je ook verschillende grafische technieken om manueel uniek bronmateriaal te maken. In deze richting leggen we de nadruk op het concretiseren, het onderzoekende, het experimentele van je creatieve beeldende ingesteldheid. In de hogere jaren ga je dit onder begeleiding verder uitwerken in een persoonlijke zoektocht.

Je leert stap voor stap hoe je bv. eigen tekeningen en texturen kan combineren met foto's tot een boeiende materie. In het atelier beschik je over een Fine Art printer en ontdek je op welke verrassende manieren je het digitale beeld uit de computer krijgt. Zo ontdek je naast het geprinte resultaat ook transfertechnieken om een digitaal beeld over te zetten op bv hout of naar een monotype. 

In het digitaal atelier ga je samen met Ellen op zoek naar een werkmethode waarbij jij je kan uiten, je leert verschillende technieken aan in meerdere beeldbewerkingsprogramma's zoals Photoshop, Illustrator, Indesign, je leert animeren en fotograferen. Zo komt vorm in relatie tot inhoud samen in jouw unieke beeldtaal.

Mits basisvaardigheden van de computer ben je welkom in het digitaal atelier. 

WANNEER:

Maandag 13u tot 16.30u

Dinsdag 13u tot 16.30 en van 18.30u tot 22u

Standaard traject (8 lesuren):

Alle jaren maandag namiddag en dinsdag avond

Trage traject (4 lesuren):

maandag namiddag OF dinsdag avond

Specialisatiejaren:

maandag en dinsdagnamiddag en dinsdag avond

 

Als student van Academia geniet je van een uitermate interessant studentenpakket van Adobe, aan slechts €35 per schooljaar krijg je toegang tot het volledige Adobe pakket voor je desktop én je mobiele apparaten.

Klik hier om de uitgebreide handleiding van de aanvraagprocedure te downloaden.

Levend model - Riske Lemmens  

>klik hier voor de online beeldgalerij op instagram<<

 4e graad

De focus in het atelier ligt op de studie naar het menselijke figuur in al zijn artistieke verschijningen: statisch, dynamisch, expressief, ruimtelijk, grafisch, figuratief, abstract, ...De optie Levend model is niet gebonden aan één specifieke techniek; zowel schilderen, tekenen, grafiek als boetseren komen aan bod. Er wordt gezocht naar een vertaling van verhouding, context en ruimtelijkheid in een persoonlijke beeldtaal.

Ieder volgt hierin een eigen leercurve startend vanuit de aanwezige capaciteiten.

Er worden regelmatig zijsporen verkend die kansen bieden het thema van het levende model te ontdekken in een andere context. Techniekkennis en anatomie zijn een essentieel onderdeel van de praktijk. Ook de referentie naar kunstenaars uit heden en verleden is belangrijk.

De eerste jaren van de opleiding richten zich op het verwerven van competenties gericht op het waarnemen, observeren en in beeldtaal omzetten van vormen, verhoudingen, licht/donker, kleur, perspectief, omgeving, ... Er worden verschillende technieken aangereikt waarmee in groep of individueel gewerkt wordt.

 

In de hogere jaren wordt de focus van het atelier verder verlegd naar het uitdiepen van het thema van het levende model. De zoektocht naar een persoonlijke expressie vormt een essentieel onderdeel van de leercurve. Naast de academische studie van het anatomische waarnemen is er de artistieke interpretatie van het figuur. Keuze van en experimenteren met beeldtaal vormt het uitgangspunt. Alle mogelijke interpretaties moeten mogelijk blijven, het werken vanuit een vast systeem is niet aan de orde. Er worden opdrachten gegeven die deze ontwikkeling kunnen sturen.

Specialisatie 

Het traject van de 2 jarige Specialisatie verloopt volgens een zelfstandig onderzoek en project dat individueel begeleid wordt. Een eigen interpretatie van het thema Levend Model is de uitdaging voor de student. Vanuit de persoonlijke competenties en ervaringen wordt dieper ingegaan op het klassieke thema, zonder oogkleppen en met open blik op de kunstrealiteit van heden en verleden.

WANNEER : 

Dinsdag 18.30u – 22u en woensdag 9u – 12.30u

 

Standaard traject (8 lesuren):

Alle jaren dinsdag avond en woensdag ochtend

Trage traject (4 lesuren):

Dinsdag avond OF woensdag ochtend

Specialisatiejaren:

Dinsdag avond en woensdag ochtend

Projectatelier (Trajectatelier)  - Rik Van de Wouwer  

>>klik hier voor de online beeldgalerij op instagram<<

Klik hier om de intentieplannen van dit atelier door te nemen. (word document)

Traject atelier

In dit experimenteel atelier start jij de zoektocht naar of ontwikkel je verder de eigen vormentaal, concept  en relevant materiaal en technieken.
Dit alles gebeurd meestal in navolging van eerder gevolgde opleidingen, onderzochte technieken of individuele interesses, van binnen als buiten de wereld van de beeldende kunst, maar is geen vereiste.
Via een individuele begeleiding, afgewisseld met relevante opdrachten, zoek jij je weg in de wereld van de beeldende kunsten.
De begeleider reikt je verschillende mogelijkheden en trajecten aan en zoekt actief mee naar wat voor jou op dat moment het juiste is op artistiek vlak.
Er is niet 1 correcte alomvattende manier om dit te onderzoeken en daarom ga je samen met de begeleider op zoek naar een systeem dat voor jou kan werken.
Er gaat extra aandacht naar ontwerp, voorstudie, concept, inspiratie zoeken, oriëntering binnen de beeldende kunst,…en afwerking, presentatie, totaal concept… zonder dat dit als een rigide keurslijf aanvoelt.
Hier kan je ontdekken wat nog meer kan buiten het door jou gekende of mocht je graag grenzen opzoeken dan mag je er gerust over gaan!
Het uiteindelijke doel is dat jij een eigen vormentaal en concept verder uitdiept tot zijn essentie en deze essentie kan gebruiken om hetgeen te vertalen wat op dat moment voor jou relevant is.

WANNEER: 

Maandag en dinsdag avond: 18.30u – 22u en woensdag 9u – 12.30u

Standaard traject (8 lesuren):

Alle jaren maandag avond, dinsdag avond, en/of woensdag ochtend

Trage traject (4 lesuren):

Maandag avond OF dinsdag avond OF woensdag ochtend

Specialisatiejaren:

Maandag avond, dinsdag avond en/of woensdag ochtend

Schilderkunst - Leen Van Rossem

 >>klik hier voor de online beeldgalerij op instagram<<

In het atelier Schilderkunst start je met verschillende schildertechnieken en basisoefeningen rond kleur, vorm en compositie.

Via doelgerichte oefeningen en experimenteren, leer je hoe je beelden en ideeën kan vorm geven.

 

Vanaf het derde jaar komen ook model en portret aan bod.

 

In de hogere jaren gebruik je je verworven kennis op jou persoonlijke manier.

Je kiest dan zelf een techniek en thema, en komt tot autonoom werk.

 

Studenten werken in atelierverband en krijgen persoonlijke feedback.

 

In de loop van de opleiding kom je ook steeds in contact met werk van kunstenaars.

Ze geven inspiratie en vernieuwen je blik op hoe kunstwerken tot stand komen en welke zeggingskracht ze kunnen hebben.

 

WANNEER:

DAGOPLEIDING 

maandag en dinsdag van 13u tot 16.30u en woensdag van 9.30u tot 13u

Standaard traject (8 lesuren):

1e en 2e jaar: maandag namiddag

1e, 2e, 3e, 4e en 5e jaar: dinsdag namiddag

3e, 4e en 5e jaar: woensdag voormiddag

Trage traject (4 lesuren):

1e en 2e jaar: maandag namiddag

3e tot 10e jaar: dinsdag namiddag of woensdag voormiddag

Specialisatiejaren:

maandag namiddag en woensdag voormiddag

 

AVONDOPLEIDING

maandag en dinsdag van 18.30u tot 22u

Standaard traject (8 lesuren):

Alle jaren maandag en dinsdag avond

Trage traject (4 lesuren):

1e tot 2e jaar: maandagavond

3e tot 10e jaar: dinsdagavond

Specialisatiejaren: 

maandag en dinsdag avond

Sculptuur (beeldhouwen en ruimtelijke kunst). - Rik Van de Wouwer

Klik hier om de intentieplannen van dit atelier door te nemen. (word document)

In deze richting kan je de wereld van de ruimtelijke beeldende kunst onderzoeken.
Dit onderzoek kan gebeuren via een reeks vooropgestelde opdrachten maar even goed aan de hand van een eerder individuele begeleiding en de creatieve noodzaak van de student.
De wereld van de ruimtelijke beeldende kunsten is enorm breed.
Dit kan zowel de figuratie of sculpturale keramiek zijn, maar evengoed de abstractie of installatie kunst…
Er is niet 1 correcte alomvattende manier om dit te onderzoeken en daarom ga je samen met de begeleider op zoek naar een systeem dat voor jou kan werken.
Extra aandacht gaat ook uit naar voorstudie en presentatie in al zijn facetten.
Zowel voorkennis van binnen als buiten de wereld van de beeldende kunst zal geïntegreerd kunnen worden in je onderzoek.
Het uiteindelijke doel is dat jij een eigen vormentaal ontdekt en kan gebruiken en zo hetgeen kan vertalen wat op dat moment voor jou relevant is..

WANNEER:

maandag en dinsdag van 13u tot 16.30u, maandag en dinsdagavond van 18.30u - 22u en

woensdag van 9.30u tot 13u

Standaard traject (8 lesuren):

Alle jaren maandag namiddag, maandagavond, dinsdag namiddag, dinsdagavondof woensdag ochtend

Trage traject (4 lesuren):

maandagavond of dinsdag namiddag

Specialisatiejaren:

maandag namiddag, maandagavond, dinsdag namiddag, dinsdagavond of woensdag ochtend

 Tekenkunst - Riske Lemmens  

>>klik hier voor de online beeldgalerij op instagram<<

GRAAD 4

De opleiding Tekenkunst focust op het ontwikkelen van een autonoom kunstenaarschap vanuit een breed aanbod aan tekenkundige technieken. Tekenkunst wordt hier als een volwaardige discipline beschouwd met een ruime blik op de klassieke en hedendaagse Kunsten.

 

De eerste jaren ligt het zwaartepunt op het werken naar waarneming. Vanuit het aanleren van verschillende technieken worden thema’s als: vorm, natuur, portret, figuur, verhoudingen en perspectief onderzocht. Droge technieken zoals houtskool, krijt, pastelkrijt; natte technieken zoals inkt, bister, aquarel worden afgewisseld met een basis van grafische technieken zoals monotype, diepdruk, hoogdruk.

In de hogere jaren worden deze technieken verder verdiept en komen andere, soms experimentele, technieken aan bod. Waarneming zal zich meer toespitsen op levend model en portret. Beeld creatie en abstract werken komen vaker aan bod.

 

De zoektocht naar een persoonlijke expressie vormt een essentieel onderdeel van de leercurve. Doorheen de opleiding zal de focus steeds meer verschuiven van het technische naar het conceptuele, waarbij de student leert eigen ideeën te ontwikkelen en deze in een persoonlijke beeldtaal uit te voeren. Ieder volgt hierin een eigen leercurve startend vanuit de aanwezige capaciteiten en de eigen mogelijkheden.

SPECIALISATIE

In het 2 jarige traject specialisatie wordt verdiepend en verbredend gewerkt. Een strikte interpretatie van Tekenkunst mag en moet overboord gegooid worden. Vanuit de eigen verworven mogelijkheden en ervaringen wordt een zoektocht opgestart waarbij de student individueel begeleid wordt. De blik wordt meer naar buiten gericht en er wordt gewerkt vanuit de persoonlijke input van de student

WANNEER : 

DAGOPLEIDING

maandag en dinsdag van 13u tot 16.30u

Standaard traject (8 lesuren):

Alle jaren maandag namiddag en dinsdag namiddag

Trage traject (4 lesuren):

1e tot 5e jaar: maandag namiddag

6e tot 10e jaar: dinsdag namiddag

Specialisatiejaren:

maandag namiddag en dinsdag namiddag

AVONDOPLEIDING

maandag en dinsdag van 18.30u tot 22u

Standaard traject (8 lesuren):

Alle jaren maandag en dinsdag avond

Trage traject (4 lesuren):

1e tot 5e jaar: maandagavond

6e tot 10e jaar: dinsdagavond

Specialisatiejaren: 

maandag en dinsdag avond

levend model
trajct
schilderkunst
sculptuur
tekenkunst
bottom of page