top of page

INSCHRIJVEN

Schooljaar 2024-2025

INSCHRIJVEN

ONLINE (HER)-INSCHRIJVING + BETALING

SCHOOLJAAR 2024-2025

 

Her-inschrijvingen vanaf 13 mei

13 mei tot 30 september.

(online inschrijven tot 30 september 23u59)

Nieuwe inschrijvingen vanaf 24 mei 

24 mei tot 30 september.

(online inschrijven tot 30 september 23u59)

Start inschrijvingen voor alle nieuwe leerlingen

 

(her-inschrijvingen lopen gewoon verder)

Vanaf 24 mei tot 30 september kan iedereen zich inschrijven

 

Opgelet er is geen online inschrijving voor CROSS-OVER en 1ste SPECIALISATIE, wel inschrijving per mail.
Voor 13 en 24 mei kan je wel al je account aanmaken in mijnacademie.be. 

JE BENT PAS INGESCHREVEN NA BETALING VAN HET INSCHRIJVINGSGELD

Hoe schrijf je online in ? 

1. ga naar de website: mijn academie.be , in de zoekbalk typ je ‘borsbeek’ of ga naar link : http://www.mijnacademie.be/academieborsbeek

2. maak een account aan. 

   geef je mailadres op en kies een wachtwoord

   je ontvangt een mail om je account te bevestigen

3. aanmelden met deze account om in te schrijven

4. klik op ‘klik hier om een leerling toe te voegen’

    naast je naam, voornaam, rijksregisternummer en geboorteplaats ingeven

5. token aanvragen 

    klik op ‘ik heb geen token’ 

    je ontvangt deze code op je e-mailadres

6. contactgegevens/akkoorden/extra vragen controleren of aanvullen en bevestigen

   klik nadien op ‘kies de leerling die je wil zien’ indien je verder wil inschrijven of

   op  ‘een leerling toevoegen’ aan je account indien je nog een nieuw gezinslid wil inschrijven

   klik op ‘nieuwe inschrijving’

7. kiezen maar en bevestigen (leerlingen die her-inschrijven mailen naar het secretariaat als ze     kiezen  voor een andere optie  of voor een ander moment. Omdat het programma reeds het vervolg van je opleiding heeft ingevuld moet dit vervolg op het secretariaat aangepast  worden, daarna kan je wel online inschrijven) 

8. klik nu op ‘nu betalen’

(heb je recht op een verminderd inschrijvingsgeld, vraag je verminderingsattest tijdig aan, upload je verminderingsattest in ‘mijn academie.be’ , na goedkeuring door het secretariaat mag je het verminderde bedrag te betalen)

9. volg de stappen en betaal met bancontact

 

Heb je vragen? Contacteer ons via  academia@borsbeek.be of op 0478 17 64 47

IMG_1719.jpg

OVERZICHT INSCHRIJVINGSGELD Schooljaar 2024 – 2025

Algemene tarieven:

Kinderen en jongeren (6-18jr):                 € 103   

Jongvolwassenen (18-24jr):                     € 176

Volwassenen (vanaf 25 jr):                      € 399

Verminderde tarieven (slechts toegelaten na binnenbrengen en goedkeuring van een attest)

kinderen en jongeren:        € 70   

18 jaar en <  25 jaar :           € 161

VOORWAARDEN:

a) –18 jaar en ’n ander gezinslid (broer, zus, moeder of vader) betaalde reeds het normale bedrag (geldt ook voor de academies muziek, woord en dans).

b)  –18 jaar en de leerling zelf is reeds ingeschreven in een andere academie voor muziek, woord en dans.

c) Personen met een arbeidsongeschiktheid van 66%. 

Attest mutualiteit met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid, attest RIZIV met vermelding artikel 100, attest FOD met vermelding ‘vermindering van verdienvermogen’.            

d) Uitkeringsgerechtigde werklozen én personen ten lasten daarvan. Attest VDAB.

e) Bestaansminimumtrekkers én personen ten laste daarvan. Attest OCMW of  attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of rentebijslag.

f) Resident in gezinsvervangend tehuis of MPI. Attest betrokken tehuis.

g) Statuut politiek vluchteling én personen ten laste daarvan.  Attest ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken.

bottom of page