top of page

JONGEREN 3e graad 
12 tot 18 jaar

Tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar evolueren jongeren erg snel. Dat heeft een weerslag op inzicht, handvaardigheid en interesses. Wij geloven dat Academia een belangrijke rol kan spelen in deze evolutie.  Het is in de jongerenateliers dat we de persoonlijke zoektocht uitdiepen en verder ontwikkelen. Ons lerarenteam zal hen stimuleren en hen in staat stellen om zich uit te drukken in een eigen beeldtaal en bovenal de beeldenstroom die hen dagelijks overspoelt subjectief/objectief trachten te verwerken (sampling).

De jongeren ateliers zijn ook een aanvulling bij het verarmde aanbod beeldvorming in het dagonderwijs

oog.jpg
IMG_2534.JPG

.AANBOD

Er is een keuze tussen twee opties voor jongeren:

 

Kunstlab accent Beeldatelier: dit is een algemene beeldende vorming. Je zal je verdiepen in de klassieke technieken: schilderen, (waarnemings)tekenen, ruimtelijk werk zoals boetseren, grafische druktechnieken en af en toe een snuifje digitaal.

 

Kunstlab accent Digitaal atelier: dit wil zeggen dat je via de digitale weg het beeld zal samenstellen: via fotobewerkingssoftware, video kortfilm, professionele prints, leren fotograferen en werken met creatieve apps. Ook in de digitale optie zal je het manuele tegenkomen maar veelal als ondersteuning of aanvulling van het digitale resultaat.

 

Op onze Academie krijgen jongeren de kans om elk schooljaar opnieuw van het Digitale atelier naar het Beeldatelier over te stappen en omgekeerd.

Beide groepen behalen dezelfde basiscompetenties.

LESMOMENTEN

 

​Kunstlab accent Beeldatelier

        woensdagnamiddag 13.30-17.00

        zaterdagvoormiddag van 9.00-12.30

Kunstlab accent Digitaal atelier

        zaterdagvoormiddag van 9.00-12.30

bottom of page